Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe

Zgodnie z paragrafem 16 pkt 1 Statutu KSS Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna


W skład obecnego Zarządu wchodzą:

Marek Jóźwicki – Prezes

Marek Korneć – Wiceprezes

Piotr Czarnowski – Skarbnik

Zbigniew Oborowski – Sekretarz

Zbigniew Kunas – Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej stanowią:

Ryszard Bendkowski

Jakub Krupa

Mateusz Pusz