Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe

According to paragrapf 16 p 1 of KSS Statute, our Authorities are:

  • The Congres
  • The Board
  • Supervision Commision


W skład obecnego Zarządu wchodzą:

Marek Jóźwicki – President

Marek Korneć – VcePresident

Andrzej Czarnecki – Treasurer

Zbigniew Oborowski – Secretary

Zbigniew Kunas – Board Member

 

Supervision Commision :

Przemyslaw Bartczak

Artur Szlachta

Jerzy Mikołajczyk